SaFe MotoFocus
V3.0

Pozíció visszajelzéssel és hőmérséklet kompenzációval rendelkező, Ascom kompatibilis fókuszmotor vezérlő

Használható számítógépel, vagy önnállóan is.
Holtjáték kompenzáció
Menüből állítható sebesség
Menüből állítható gombnyomásonkénti lépésszám
Goto gyorsmenü
Pozíció, hőmérséklet és utolsó irány kijelzése
Figyelmeztető hangjelzések

Demo video


Technikai adatok:
Befoglaló mérete: 170x86x35mm (320gr)
Tápfeszültség: DC 12V 1,5A, 2.5x5.5mm tápcsatlakozással. A tápcsatlakozó középső kivezetése a táp pozitív ága, a ház a GND.
Biztosíték: Beépített regenerálódó biztosíték!
Alkalmazható léptetőmotor: 2 fázisú bipoláris,
400mA / tekercs terhelhetőség.

(4; 6; 8 kivezetéses motor)
Motor csatlakozás: RJ45-8p8c
Lábkiosztása:
1 = 640-10K NTC Thermistor
2 = Motor tekercs A-Plus
3 = Jel (Nincs csatlakoztatva)
4 = Motor tekercs A-Minus
5 = 640-10K NTC Thermistor 5V (+)
6 = Motor tekercs B-Plus
7 = GND
8 = Motor tekercs B-Minus
PC csatlakozás: USB-B
A kijelző 2 soros 16 karakteres LCD,
vörös karakterek, fekete háttér

A MotoFocus használata

A kijelzőn megjelenő információk:

Bekapcsolás után a kijelzőn a Verziószám jelenik meg hangjelzés kíséretében:

5s elteltével megjelenik a normál kijelző kép:

A normál kijelző információi:

            '1' - 1 lépés / gombnyomás aktív, vagy '*' ha a felhasználói lépésszám aktív.

            'A' - Ascom kapcsolat aktív..

            'B' - Holtjáték kompenzáció aktív.

            'T' - Hőmérséklet kompenzáció aktív.

            'Tmp:' - Mért hőmérséklet.

            'Pos:' - Aktuális pozíció.

           ' Dir:' - Az utolsó mozgásirány.


Irány gombok ( In / Out)

A pozíciószámláló alapesetben 0-ról indul, de a Menüben beállíthatjuk, hogy tárolja a beállított fókusz pozíciót, ekkor ez a pozíció lesz az induló adat. Az alapbeállítás szerint az irány gombok egyszeri lenyomására 1 lépést tesz a motor. Az Enter gomb 1 másodpercig történő lenyomásával a felhasználói beállításba léphetünk. A kijelző felső sorának első karaktereként egy * jelenik meg hangjelzés kíséretében. Ekkor az irány gombok egyszeri lenyomására a Menüben beállított értéknek megfelelő lépést mozdul a motor. (Az alapbeállítás 10) Ha vissza akarunk térni az 1 lépés gombnyomásonkénti módba, akkor tartsuk lenyomva 1 másodpercig az Undo gombot (ekkor a kijelző felső sorának első karaktereként a * helyett 1 jelenik meg.)  Az irány gombokat folyamatosan nyomva a motor a (gyorsulás és sebesség) beállításoknak megfelelően folyamatosan gyorsul a végsebesség eléréséig. A gombokat elengedve (illetve a határokhoz közeledve) folyamatos lassulás mellett megáll.

A pozíció nem lehet kevesebb, mint 0, és több a menüben beállítható MaxPos értékénél (alapbeállítás szerint 1000). A határok elérésekor a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg hangjelzés kíséretében.

A menüben történő lapozáshoz, ill. az értékek bevitelénél szintén az irány gombokat használhatjuk! Az érték bevitel  - a megfelelő menüben - dinamikus: 1s gombnyomás után 10-esével, 3s lenyomás után 100-asával változik az érték.


Funkció gombok (Goto, Enter, Undo)

A Goto gomb

1s történő lenyomására a GOTO gyorsmenühöz jutunk. A kijelző felső sorában a GOTO: felirat után a Menüben beállított pozíció olvasható. Az irány gombok segítségével az elérni kívánt pozíciót módosíthatjuk (az Out a +, az In a irány). Az értékváltoztatás 1s gombnyomás után 10-esével, 3s lenyomás után 100-asával történik. A kívánt pozíció beállítása után (az Undo gomb lenyomásával bármikor kiléphetünk a menüből) az Enter gomb lenyomásával a motor a kívánt pozícióba áll, miközben a kijelző első sorában a Move felirat is megjelenik. A motor dinamikus sebességgel mozog a Menüben beállított sebesség(Speed) és gyorsítás(Accelerate) értékeknek megfelelően. A kívánt pozíció elérését hosszú hangjelzés kíséri, majd a GOTO menüből történő kilépés automatikusan megtörténik. Az Undo gomb lenyomásával a motor lassulva megállítható a beállított GOTO pozíció előtt. Az Undo gombot 0,5 másodpercig nyomva tartva a motor azonnal leáll! (Vészleállítás)

Az Enter gomb
        általánosan használható jóváhagyásra, belépésre,
        1s-ig lenyomva belépésre a felhasználói „lépés / gombnyomás” módba,
        valamint az Undo-gombbal együtt használva a Menübe lépéshez.

Az Undo gomb
        általánosan használható kilépésre,
        1s-ig lenyomva kilépésre a felhasználói „lépés / gombnyomás” módból,
        valamint az Enter-gombbal együtt használva a Menübe lépéshez.   


A Menü


Az Undo és Enter gombok egyidejű 1 másodpercig tartó nyomva tartásával érhetjük el. A következő beállításokra van lehetőség:

 

Accelerate:

            A gyorsítás beállítására szolgáló menü. 1 és 10 közötti értéket adhatunk meg.

 

Backlash:

Holtjáték kompenzáció (értéke 0 és 50 közötti lehet). Irányváltáskor a motor ennyivel többet lép a pozíció számlálása nélkül. Ha aktiváljuk a funkciót (vagyis értéke nem 0) a kijelző felső sorában egy 'B' betű jelenik meg. Pontos értékét a következők szerint mérhetjük meg:

A kihuzatra egy mérőórát szerelünk, majd valamilyen pozícióba állítjuk. (pl. Pos:0100) Nullázzuk a mérőórát. Ugyanabba az irányba tovább mozdítjuk a kihuzatot (pl. Pos:0150), majd vissza az eredeti pozícióba (Pos:0100). Ekkor a mérőórának 0-t kell mutatni. Amennyiben nem 0, úgy emeljük a Backlash értékét és ismételjük meg a műveletet. (Pl. Pos:0050, majd Pos:0100)

 

Tipp!

Ezzel a méréssorozattal egyúttal a rendszerünk felbontását is meghatározhatjuk (mm/lépés)

 

BacklightB:

Itt a gombok háttérfényességét állíthatjuk be. Értéke 1 és 8 közötti lehet. A gomb háttérvilágítás az utolsó lenyomást követő 1 perc elteltével kikapcsol. Valamely gomb lenyomására azonban újból bekapcsol.

 

BacklightD:

        A kijelző fényességét 1 és 8 közötti értékre állíthatjuk.

BeepVolume:

            A hangjelzés erősségét 0 és 4 közötti értékre állíthatjuk.

           

Dir_Out:

Az Out irányhoz tartozó motor forgásirány beállítása.

 

F_Pos_Stor:

Ha aktiváljuk ezt a funkciót, akkor a vezérlő eltárolja az aktuális pozíciót, amennyiben 1 percig nem állítjuk azt el. A következő indításkor ezt az értéket veszi induló adatnak. Ez a beállítás fix felállítás esetén hasznos, amikor a fókuszáló pozíciója a használaton kívül nem változik.

 

FocusMax:

A maximális fókuszpozíciót a vezérlés nem engedi túllépni. Értéke 200 és 9999 között dinamikusan állítható. Lépésmód megváltoztatásával ezt az értéket is változtatni kell!

 

GOTO:

Itt állíthatjuk be a GOTO menüben felajánlott pozíciót az éppen aktuális fókuszpozícióra.

 

Tipp!

Teljesen betekert fókuszírózó mellett kapcsoljuk be a MotoFocust, majd mozgassuk az Out gomb segítségével addig a pozícióig, ahol már elkezdhetjük a fókuszálást. Mentsük el ezt a pozíciót GOTO pozíciónak! A legközelebbi bekapcsoláskor, már gyorsan elküldhetjük a fókuszírózót a fókuszálás kezdőpozíciójába.

 

StepsPerClick:

A gombnyomásonkénti lépések száma. Értéke 2 és 50 között állítható.

 

Speed:

A motor sebessége, értéke 1 és 10 között lehet

 

StepMode:

            A lépésmód beállítása:

                                                           Full - egész lépés

                                                           Half - fél lépés

Vegyük figyelembe, hogy a fél lépéses mód kisebb nyomatékot ad!

A beállítás megváltoztatása csak újraindítás után aktiválódik, erre a Please RESTART! üzenet is felhívja a figyelmet. A motor újraindításig nem kap áramot.

 

TempComp:

A 10 °C-énti lépések száma, értéke 1 és 50 között lehet. Lépésmód megváltoztatásával ezt az értéket is változtatni kell!

 

Megjegyzés:

A hőmérséklet adat 30 másodpercenként frissül. Az induló hőmérséklet és Fókusz Pozíció mentésre kerül és mindaddig nem kerül frissítésre, míg a Fókusz Pozíciót a Hőmérséklet kompenzáció határozza meg. Ezekhez az induló adatokhoz viszonyítva kerül meghatározásra az új hőmérséklet adathoz tartozó Fókusz Pozíció. Amennyiben Ascomból, vagy a kezelő gombok segítségével új Fókusz Pozíciót állítunk be, az induló adatok frissítésre kerülnek.

 

Tipp!

 A megállapításához két hőmérsékleten fókuszáljunk. Pl. 18°C-nál az 548-as pozíciót találtuk Pontos Fókusz Pozíciónak, későbbi mérésnél 15°C-nál 550-est. Ekkor (2lépés/3°C)*10 képlet segítségével kiszámolhatjuk, hogy 6 lépés/10°C a megfelelő kompenzációs érték.

 

TempTrack:

A  hőmérséklet kompenzáció aktiválása. Ha aktiváljuk a funkciót (a menüben, vagy Ascomon keresztül) a kijelző felső sorában egy 'T' betű jelenik meg.

 

Megjegyzés:

Arra alkalmas Ascom kompatibilis programból is kapcsolható! (MaximDL, FocusMax) Amennyiben a kompenzálás során elérnénk a határokat, automatikusan kikapcsol a TempTrack funkció!

 

Torque:

            A nyomaték beállítása:

                                                           20%, 50%, 75% és 100%

 

Kísérletezéssel állítsuk be az a legkisebb nyomatékot, mely még stabilan tartja a fókuszírozót!

 

Exit!

            A menüből történő kilépés.

 

A menüben az irány gombok segítségével lépkedhetünk. A kívánt menüpontba az Enter gomb segítségével léphetünk. Ekkor a kijelző első sorában a „Set:” felirat is megjelenik. A megváltoztatott értékeket az Enter gomb segítségével tároltathatjuk az Eepromban (a kijelzőn a „Saved” felirat jelenik meg. )

Ascom mód:

Számítógéppel összekapcsolva a készülék a beállításainak megfelelően Ascom kompatibilis programból vezérelhető (Tesztelve: Astroart4, Astro Photography Tool 2.82, DSLR Focus V3, FindFocus 1.2.0.0, FocusMax 3.8.0.20, Maxim DL 5.15, SharpCap 1.5.0.344). Csatlakozás után a kijelző felső sorában egy 'A' betű jelenik meg. Az Ascom kiolvassa a MotoFocus pillanatnyi pozícióját, a mért hőmérséklet és a MaxPos értékét. A készülék kezelőgombjai továbbra is használhatóak.

Egyes programok működése más és más. Az AA4, APT, FocusMax és MaximDL például folyamatosan (kb 1s-ként) bekéri a pozíció adatokat. Így, ha a SaFe Motofocuson léptetünk, a programban is szinte azonnal megjelenik a pozíció változás. A többi tesztelt program viszont csak az új pozícióra mozgás parancsának kiadása után kér vissza adatokat, így ezeknél nem fogjuk látni a készülékről indított változásokat. Ezeknél a programoknál az Ascom kapcsolatot jelző ’A’ betű néhány másodperc múlva eltűnik, hiszen a kapcsolat a következő utasítás küldéséig megszakad.

Az Ascom kompatibilis programok egy része támogatja a Holtjáték-kompenzációt és a Hőmérséklet-kompenzációt.

Amennyiben a Holtjáték-kompenzációt PC programból kívánjuk használni, a SaFe Motofocus menüjében ezt az értékeket állítsuk 0-ra! A DSLR Focus, a FocusMax és a MaximDL az egyoldalról megközelítés módszerét alkalmazza a holtjáték legyőzésére. Lehetőség van a megközelítés irányának kiválasztására (In vagy Out). Megadjuk azt a lépés számot, ami biztosan garantálja a holtjáték legyőzését. A megközelítési irányba történő lépéskor nem történik kompenzáció, viszont ellentétes irányba mozdításkor a megadott értékkel többet lép a fókuszírozó, majd utána a megközelítési irányba szintén a megadott értéket lép. Mivel a holtjáték kétszer jelentkezik, de ellentétes irányban, így kioltják egymást.

Az arra alkalmas Ascom kompatibilis program Hőmérséklet-kompenzáció funkciója a SaFe Motofocus ilyen képességét használja, melyet a programból is aktiválhatunk, illetve deaktiválhatunk. Az Ascom felülírja az eszköz beállítását, de ez a változtatás az Eepromban nem tárolódik. Így a következő bekapcsolásnál újra az általunk tárolt beállítás lesz érvényben (On / Off).


Felhasználói tájékoztató
( .PDF 1,7M)

Motorfocus USB driver
(.zip 3.9M)

Motorfocus firmware updater
(.zip 508,7k)
Motorfocus Ascom driver telepítő csomag
(.zip 1.1M)

FindFocus használatát segítő excel táblázat letöltése
(.xls 24k)

Vissza a lap tetejére